nwcshg

Xunta de Galicia

Bachelor en Xestión Hoteleira

uob-logo-large

Co obxectivo de promover unha internacionalización e unha formación máis integrada no Marco Europeo de Educación Superior, a Axencia de Turismo de Galicia asinou un acordo no ano 2017 coa Universidade de  Brighton para facilitar aos seus alumnos o acceso a un  Bachelor Europeo.

Este acordo  cotempla a posibilidade para acceder ao último ano do  International  Hospitality  Management  BA( Hons)  ao que denominaremos como  Bachelor en  Gestion Hostaleira ,todos os alumnos/ as e antigos/ as alumnos/ as en posesión do Diploma Superior en Xestión Hostaleira ou en proceso de obtelo.

Este grao oficial no Espazo Europeo de Educación Superior ( EEES) ademais de estar recoñecido a nivel internacional tamén o é a nivel nacional como calquera outro grao universitario oficial.

Para cursar esta titulación contémplanse 3 opcións diferentes con semestres de duración variable. Unha formación que se desenvolve no seu maior parte no campus que a universidade de  Brighton ten na localidade de  Eastbourne situada na liña de costa da zona sur do Reino Unido.

Este campus próximo á localidade de  Brighton dispón de  mútiples servizos tanto de transporte, aloxamento e tempo libre, ademais dun campus moderno.

 Mas información aquí

hove-2143789 1280

 

Vostede está aquí: Inicio Formación Bachelor en Xestión Hoteleira