nwcshg

Xunta de Galicia

Plan de estudos

120 créditos  CATS ( Credit  Accumulation  and  Transfer  Scheme- UK)

60 créditos  ECTS ( European  Credits  Transfer  and  Accumulation  System)

Módulos obrigatorios

 • Temas Contemporáneos en Hotelaría Internacional (20  CATS)
 • Estratexia Empresarial (20  CATS)
 • Traballo de Investigación (40  CATS) 

Módulos opcionais  (escóllense 2 de 20  CATS cada un)

 • Comida e Sociedade
 • Márketing de Bebidas
 • Xestión Internacional
 • Xestión de Cruceiros e Perspectiva Crítica
 • Márketing de Destino
 • Xestión de Relacións cos clientes
 • Festivais e Eventos: unha perspectiva de comparativa intercultural

 

Opción 1 (9 meses de duración):

O inicio é en setembro e o curso finaliza en xuño (non é necesario un grupo mínimo de alumnos do CSHG). A inscripción é en xuño. A data de matriculación é en xullo (1ª semana).

Semestre 1: setembro – xaneiro

Obrigatorias

 • Asuntos Contemporáneos en Hospitalidade Internacional (20  CATS)
 • Traballo de Investigación (Anual, semestre 1 e 2 – 40  CATS) 

Optativas (poden escollerse ata un máximo de 2 ou ningunha)

 • SZ603 Márketing de Bebidas
 • SZ602 Márketing de Destinos
 • SZ698 Xestión de Relación cos Clientes
 • SZ636 Comida e a Sociedade 

Semestre 2: febreiro-xuño

Obrigatorias

 • Estratexia Empresarial (20  CATS)
 • Traballo de Investigación (Anual – 40  CATS) 

Optativas (cada unha 20  CATS) (poden escollerse ata un máximo de 2 ou ningunha)

 • SZ601 Xestión de Cruceiros: Unha perspectiva crítica
 • SZ676 Xestión Internacional
 • SZ653 Festivais e Eventos: Unha perspectiva comparativa intercultural

Cerimonia de gradación en Brighton en xullo

 

Opción 2 (12 meses de duración):

O inicio é en febreiro e o curso finaliza en febreiro (ano próximo). É preciso un mínimo de 5 alumnos do CSHG. A inscrición é en novembro. A data de matriculación é en decembro (1ª semana)

Semestre 1: febreiro - xuño 

Obrigatorias

 • Estratexia Empresarial (20  CATS)
 • Traballo de Investigación (40  CATS). Un supervisor de Traballo de Investigación asignado ao estudante en SaSM ( Eastbourne).
 • SM630 Seminario do Traballo de Investigación. O estudante prepara proposta de Traballo de investigación Antes de empezar en febreiro.

Optativas (cada unha 20  CATS - poden escollerse ata un máximo de 2 ou ningunha)

 • SZ601 Xestión de Cruceiros: Unha perspectiva crítica
 • SZ676 Xestión Internacional 
 • SZ698 Festivais e Eventos: Unha perspectiva comparativa intercultural

Semestre 1: setembro - xaneiro

Obrigatorias

 • Asuntos Contemporáneos en Hospitalidade Internacional (20  CATS)

Optativas (cada unha 20  CATS - poden escollerse ata un máximo de 2 ou ningunha) 

 • SZ603 Márketing de Bebidas
 • SZ602 Márketing de Destinos
 • SZ698 Xestión de Relación cos Clientes
 • SZ636 Comida e Sociedade

Cerimonia de gradación en  Brighton: Xullo

 

Opción 3 (7 meses de duración):

O inicio é en decembro e o curso finaliza en xullo. É preciso un mínimo de 20 alumnos do CSHG. A inscripción é en novembro (1ª semana). A data matriculación e a finais de novembro. En decembro farase a distancia. 

Semestre 1: xaneiro – febreiro

Obrigatorias

 • Traballo de Investigación ( TdI) (Anual – 40  CATS). Un supervisor de  TdI asignado ao estudante en  SaSM ( Eastbourne). O estudante prepara proposta de Traballo de Investigación Antes de empezar en febreiro.
 • Asuntos Contemporáneos en Hospitalidade Internacional (20  CATS)
 • Conferencias e Talleres
 • Exposición de Carteis de Innovación

Semestre 2: febreiro – xullo

Obrigatorias

 • Estratexia Empresarial (20  CATS)
 • Presentar Traballo de Investigación en xullo (Anual – 40  CATS)

Optativas (cada unha 20  CATS)

 • SZ601 Xestión de Cruceiros: unha perspectiva crítica 
 • SZ676 Xestión Internacional
 • SZ698 Festivais e Eventos: unha perspectiva comparativa intercultural 

Cerimonia de Gradación en Brighton en febreiro (ano próximo)

 

(*) Proposta de Traballo de Investigación. Os  ítems e a estrutura deben seguir o seguinte modelo.

 1. Ideas de Investigación
 2. Nome de Investigación
 3. Lectura basee – Revisión bibliográfica
 4. Metas e Obxectivos de Investigación
 5. Deseño de Investigación (idea global)
 6. Idea sobre recompilación de datos primarios e análises de datos
 7. Listaxe de Referencias

 

Cronoloxía Resumen 

Actividade

Inscrición no CSHG

Matriculación en Brighton

Opción 1 (setembro-xuño)

Xuño

Xullo (1ª semana)

Opción 2 (febreiro-xaneiro)

Novembro

Decembro (1ª semana)

Opción 3 (decembro-xullo)

Novembro (1ª semana)

Finais de novembro

Vostede está aquí: Inicio Formación Bachelor en Xestión Hoteleira Plano de estudios