nwcshg

Xunta de Galicia

Perfís

A dicarse á hostelería non é tarefa sinxela. A maioría das veces, o profesional traballará cando os demáis estén descansando. É máis, gran parte das veces o traballo será garantir o mellor descanso dos clientes. É por iso que se fai necesario fortalecer as habilidades e competencias dos alumnos.

perfil profesional

Deberán ser persoas activas e dinámicas. As xornadas de traballo soen ser longas e agotadoras, polo que as persoas máis dinámicas afrontan mellor os seus retos.

O don de xentes é imprescindible. O futuro profesional coñecerá a moitas persoas, non so clientes, e ter don de xentes garantirá encontros positivos e agradables.

Estar motivado permite afrontar os retos sen problemas. É como unha diversión.

Non só é suficiente ter empatía. Hay que ser participativo e ter capacidade para traballar en grupo, algo que non é fácil en moitas ocasións.

O manejo de idiomas facilitará un contacto máis directo cos clientes. Abre portas no mercado laboral e enriquece a percepción dun sector máis global e internacional.

É preciso adaptarse ás situacións. Traballar contra reloxo e en entornos diferentes e cambiantes é habitual na profesión.

Hay que acostumarse a traballar por obxectivos.

Dispor dunha cultura xeral é importante para ofrecer o mellor trato ao cliente, independentemente da súa procedencia. Hai que esforzarse por saber un pouco máis sobre quen é o cliente.

Vostede está aquí: Inicio Sector Perfís